Beverwedstrijd

 
 

Reglementen

Reglementen 2018 - 2019

1. De Beverwedstrijd is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en groepen 5, 6, 7 en 8 van basisscholen.

2. De opgaven gaan over informatica en ICT. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

3. Er zijn vijf categorieën:

 

4. Voor de categorie groep 5 en 6 van de basisschool zijn er 12 opgaven. Voor elke andere categorie zijn er 15 opgaven. De opgaven zijn onderverdeeld in drie groepen A, B en C, die geacht worden opklimmend in moeilijkheid te zijn. De wedstrijd duurt 40 minuten, behalve voor groep 5, 6 van de basisschool. Die duurt 50 minuten.

5. De opgaven zijn gemaakt en geselecteerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Nederlandse Informatica Olympiade (NIO).

6. De eerste ronde in 2018 vindt plaats van woensdag 7 t/m maandag 19 november.  Leerlingen kunnen inloggen vanaf 7.30 tot en met 17.00 uur. De finale is voorjaar 2019.

7. De opgaven komen via Internet ( wedstrijd.beverwedstrijd.nl ) na het invullen van een login en een wachtwoord en aanvullende gegevens beschikbaar voor een deelnemer. 

8. De school-wedstrijdleider zorgt voor de inschrijvingen van de eigen school.

9. De school-wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de geheimhouding en de surveillance tijdens de wedstrijd.

10. De opgaven zijn vierkeuzevragen en mogelijk vragen in Javascript. Daarmee afspeelbaar op PC's en tablets.

11. Een leerling:

12. Elke deelnemer begint met 45 punten. Behalve die van groep 5 6 van de basisschool. Die krijgen vooraf 37 punten.

13. Een deelnemer mag geen andere hulpmiddelen gebruiken dan potlood / pen en papier.

14. Uiterlijk december 2018 wordt de uitslag van de eerste ronde meegedeeld via www.beverwedstrijd.nl

15. In elke categorie (behalve groep 5/6) worden ongeveer 50 leerlingen uitgenodigd voor de tweede ronde.

16. Eindigen leerlingen gelijk met de 50e leerling, dan wordt geloot.

17. De winnaar in elke categorie krijgt een prijs met inscriptie. Eindigen leerlingen gelijk dan wordt geloot.

18. De school-wedstrijdleider kan een Certificaat downloaden van elke deelnemer.

19. De school wordt verzocht om de beste leerling van de school een prijs te geven.

20. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd door de deelnemers.